Испратете е-пошта или разговарајте онлајн за едношалтерската услуга, ние ќе ви обезбедиме различни избори на мрежно решение.

Мрежен оператор во Азија и Австралија

Засилете го приемот на сигналот на операторот на мобилната мрежа во Азија и Австралија

Главните мобилни оператори (MNO) во Азија и Австралија

Во Азија (освен 3 главни МНО на Кина), главниотмрежни носители, или велимемобилни мрежни оператори (MNO)се во следнава листа:Vodafone, Telenor, celcom, Smart, airtel, Jioи други локални компании.И во Австралија, главните МНО сеTelstra, Optus и Vodafone.

мрежен оператор во Азија Австралија

Бидејќи има многу сличности за време на мобилните мрежни оператори на Азија и Австралија, се обидуваме да го анализираме во оваа статија.Ако сте од други континенти, кликнете за повеќе информации за операторите на мобилната мрежа:Јужна Америка, Северна Америка, Африка, Европа.

Причините зошто треба да купиме соодветен засилувач за сигнал на мобилен телефон

Како што гледате, во вашите места во Азија или во Австралија, има толку многу мрежни оператори по ваш избор, затоа веројатно користите повеќе од еден вид од нив, исто така можеби вие и вашите пријатели или семејството ги користите различните услуги.
На пример, кога користитеВодафон со 2G 3G 4G, во меѓувреме вашата втора сим-картичка е одтеленор со 2G 3G 4G, сега можеби ќе наидете на некој проблем е тоа што, на истото место, приемот на мобилниот сигнал на 4G Vodafone е полна лента, но приемот на 4G теленор е многу слаб.Оваа ситуација е предизвикана одразлични фреквенциски опсезина овие два мрежни оператори и разликата на растојание од базните столбови.
Затоа, за да се зајакне слабиот прием на сигнал од мобилниот телефон на различни оператори на мобилната мрежа, треба да избереме засилувач за сигнал од мобилен телефон што одговара на вистинските фреквенциски опсези.

Овде би сакале да ви прикажеме графикон за да ги наведете различните фреквенциски опсези на различни оператори на мобилни мрежи.
Фреквентните опсези на операторите на мобилната мрежа во Австралија

Network Носач

Тип на мрежа

Operating Band

мрежа-оператор-во-азија-австралија_03

3G

B1 (2100), B5 (850)

4G

B1 (2100), B3 (1800), B28 (700)

 мрежа-оператор-во-азија-австралија_01

2G

B8 (900)

3G

B1 (2100), B8 (900)

4G

B1 (2100), B5 (850), B3 (1800)

мрежа-оператор-во-азија-австралија_08

2G

B8 (900)

3G

B1 (2100), B8 (900)

4G

B1 (2100), B3 (1800), B7 (2600), B28 (700), B40 (TD 2300)

 мрежа-оператор-во-азија-австралија_11

2G

B3 (1800), B8 (900)

3G

B1 (2100), B8 (900)

4G

B3 (1800)

 мрежа-оператор-во-азија-австралија_10

2G

B3 (1800), B8 (900)

3G

B1 (2100), B5 (850)

4G

B3 (1800), B28 (700)

Фреквентните опсези на операторите на мобилната мрежа во Азија

Network Носач

Тип на мрежа

Operating Band

 мрежа-оператор-во-азија-австралија_01

2G GSM

B3 (1800), B8 (900)

3G UMTS

B1 (2100), B8 (900)

4G LTE

B1 (2100), B3 (1800), B7 (2600), B20 (800)

 мрежа-оператор-во-азија-австралија_05

2G GSM

B3 (1800), B8 (900)

3G UMTS

B1 (2100), B5 (850)

4G LTE

B1 (2100), B3 (1800), B5 (850), B28a (700)

 мрежа-оператор-во-азија-австралија_04

2G GSM

B3 (1800), B8 (900)

3G UMTS

B1 (2100)

4G LTE

B3 (1800), B7 (2600)

 мрежа-оператори-во-Европа_04

2G GSM

B3 (1800), B8 (900)

3G UMTS

B1 (2100), B8 (900)

4G LTE

B3 (1800)

 мрежа-оператор-во-азија-австралија_06

2G GSM

B1 (2100), B8 (900),B2 (1900)

3G UMTS

B1 (2100), B9 (1800 Јапонија), B19 (800)

4G LTE

B1 (2100), B3 (1800), B19 (800), B21 (1500), B28b (700), B42 (TDD 3500)

 мрежа-оператор-во-азија-австралија_02

2G GSM

B3 (1800), B8 (900)

3G UMTS

B1 (2100), B5 (850)

4G LTE

B3 (1800), B5 (850)

 мрежа-оператор-во-азија-австралија_07

2G GSM

B3 (1800), B8 (900)

3G UMTS

B1 (2100), B8 (900)

4G LTE

B1 (2100), B3 (1800), B7 (2600),B8 (900)

Според информациите погоре, може да дознаете дека, без разлика во Австралија или во Азија,најмногунормалнофреквенциски опсезина мрежните оператори сеB8(900), B1(2100), B3(1800), B20(800), B28(700) и B7(2600).

IАко сè уште не спомнавме за информациите за мрежните оператори што ги користите, постои веб-страница за проверка на фреквенцијата на светот:https://www.kimovil.com/ .

Линтратек има повеќе од 10-годишно искуство во снабдување со мрежно решение и релевантен уред за корисници од целиот свет, тука имаме избор на целосен комплет засилувач на сигнал за мобилни телефони за вас.

Изборни комбинации за зајакнување на сигналот на мобилниот телефон во Азија и Австралија

Oизборна комбинација

Full комплет

Cсодржина

Cпрекумерна возраст

Фреквенција на опсег

AФункција GC

Мрежни носители

 линтратек аа23

AA23 три бенд*1

LPDA антена*1

Плафонска антена*1

10-15m кабел*1

Pсопствено снабдување*1

Guide книга*1

300-400м2

B5+B8+B3 √

B8+B3+B1 √

B8+B3+B20 √

YES

 мрежа-оператор-во-азија-австралија_01мрежа-оператор-во-азија-австралија_02мрежа-оператор-во-азија-австралија_03мрежа-оператор-во-азија-австралија_04мрежа-оператор-во-азија-австралија_05мрежа-оператор-во-азија-австралија_06мрежа-оператор-во-азија-австралија_07мрежа-оператор-во-азија-австралија_08мрежа-оператор-во-азија-австралија_09мрежа-оператор-во-азија-австралија_10мрежа-оператор-во-азија-австралија_11

lintratek kw20l quad 

KW20L четири бенд*1

LPDA антена*1

Paнеантена*1

10-15m кабел*1

Pсопствено снабдување*1

Guide книга*1

400-600м2

B5+B8+B3+B1 √

B8+B3+B1+B20 √

B8+B3+B1+B7 √

B8+B3+B1+B28 √

YES

 lintratek kw20l пет

KW20L пента лента*1

Yагиантена*1

Paнеантена*1

10-15m кабел*1

Pсопствено снабдување*1

Guide книга*1

400-600квадратни метри

B8+B3+B1+B28+B7 √B8+B3+B1+B20+B7 √

YES

lintratek kw27f 

KW23Fтрибенд*1

LPDA антена*1

Ceilingантена*1

10-15m кабел*1

Pсопствено снабдување*1

Guide книга*1

1000-3000квадратни метри

B5+B3+B1 √

B5+B8+B3 √

B8+B3+B1 √

B8+B1+B7 √

B3+B1+B7 √

AGC+MGC

Во списокот со производи, ви прикажуваме неколку функционални модели на засилувачи на сигнал со повеќе појаси, вклучувајќи засилувач со три појаси, засилувач со четири појаси, па дури и засилувач со пет појаси.Доколку сте заинтересирани за нив, ве молиме кликнете на сликата на производите за повеќе детали или можете директно да не контактирате за да се распрашате за соодветни мрежни решенија.Ние ќе ви ја обезбедиме целата услуга на решение за зајакнување на мрежата со разумна цена.Имаме и многу други различни дизајни овде што сè уште не сме ги спомнале, plsкликнете овде за да го преземете нашиот каталог на производи.

Ако сакате да приспособите специјален фреквентен опсег за да ги задоволи вашите потреби на локалниот пазар, ве молиме контактирајте го продажниот тим на Линтратек за информации и попусти.Со повеќе од 10 години искуство како производител на телекомуникациски производи, како што се засилувачи на сигнал и засилувачи на антени, Линтратек има наша сопствена лабораторија за истражување и развој и складиште за да ви ги обезбеди најдобрите OEM и ODM услуги во телекомуникациската индустрија.


Оставете ја вашата порака